MÃ SỐ CÁC CA THI IOE CẤP QUỐC GIA, NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐƠN VỊ: CÁC HỘI ĐỒNG THI IOE CẤP QUỐC GIA, ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Mã thi sẽ hiển thị trước thời gian thi 10 phút

STT CA THI NGÀY THI KHỐI LỚP MÃ CA THI
1 CA THI 1 BUỔI SÁNG 05/4/2024 4,5,8,9 d262d391121
Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Ca thi Lớp dự thi
8:00 8:30 1 5,8
9:00 9:30 1 4,9

Hướng dẫn cần biết và Baner:

Baner kỳ thi:

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song