Tài liệu tập huấn xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử

Tài liệu tập huấn xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/1o7sFMNLG2RujFuWN6y7K_1yLpa_ZWvtJ/view?usp=sharing Mật khẩu giải nén tại phụ lục Công văn đôn đốc tăng cường xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử; báo cáo hiện trạng sức khỏe CSDL ngành ngày 23/11/2023. Tài liệu tập huấn ngày 28/11/2023 gửi thầy cô, mật khẩu giải nén tại phụ lục Công văn đôn đốc tăng cường xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử; báo cáo hiện [...]
Tài liệu Tập huấn thống kê, Nhận thức chuyển đổi số, An toàn thông tin

Tài liệu Tập huấn thống kê, Nhận thức chuyển đổi số, An toàn thông tin

Lượt xem:

Tài liệu tập huấn csdl ngành ngày 01/4/2024 tại link: Tại đây hoặc https://drive.google.com/file/d/1j0GI5f-0wBUGw17LIQe0ghIpmr2HTD_f/view?usp=sharing Đảm bảo công tác báo cáo theo CV số: 177/PGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2024 của PGDĐT Đắk Song V/v báo cáo, cập nhật thông tin phục vụ thực hiện chính sách tiền lương mới. Tài liệu tập huấn tháng 10/2023 Tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/11k-6c6WVRmJoh4j5iAGfnwZ2CNZMh_L2/view?usp=sharing Link Khảo sát: https://quizizz.com/join?gc=511564&source=liveDashboard Link https://quizizz.com/join?gc=545414&source=liveDashboard [...]
Đẩy mạnh số hóa văn bản tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk Song

Đẩy mạnh số hóa văn bản tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk Song

Lượt xem:

Trong thời gian vừa qua việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đặc biệt là phát triển chính phủ điện tử, đã trở thành xu thế tất yếu. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang biến đổi toàn cầu, tác động mạnh mẽ tới cuộc sống và đưa ra các khái niệm mới như công dân số, doanh nghiệp [...]
Bảo vệ: Tập huấn tăng cường công tác chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục năm 2023

Bảo vệ: Tập huấn tăng cường công tác chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục năm 2023

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Hướng dẫn gửi iOffice đính kèm file

Hướng dẫn gửi iOffice đính kèm file

Lượt xem:

[...]
Tăng cường ứng dụng CNTT trong giáo dục năm học 2017-2018

Tăng cường ứng dụng CNTT trong giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 4116/BGDĐT, ngày 08/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017-2018 đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Qua đó, trong năm học 2017-2018, các Sở GD-ĐT cần tập trung chỉ đạo triển khai: 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: 1. Triển khai có hiệu quả Đề [...]
Đắk Nông: Khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Đắk Nông: Khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Lượt xem:

Ngày 10/1, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) tổ chức lễ khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông. Với hệ thống này, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ chỉ cần truy cập vào internet tại địa chỉ: motcua.daknong.gov.vn và đăng ký tài khoản theo mẫu. Tiếp đó, các đơn vị, cá nhân tiến [...]
Đắc Nông: Thí điểm triển khai STEM trong chương trình giáo dục phổ thông

Đắc Nông: Thí điểm triển khai STEM trong chương trình giáo dục phổ thông

Lượt xem:

GD&TĐ – Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch số 907/KH-SGDĐT về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lĩnh vực GD&ĐT. Ảnh minh họa Theo kế hoạch này, Sở GD&ĐT Đắk Nông sẽ triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí [...]