Thông báo tập huấn

Thông báo tập huấn

Lượt xem:

https://drive.google.com/drive/folders/1CsY9Hk8uBcKGEGGCgpk2v5MMU3yg3UZG?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1CsY9Hk8uBcKGEGGCgpk2v5MMU3yg3UZG?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1OFb4exAMB4wGgJGE3VB3eYagLEGdnql-/edit?usp=sharing&ouid=116254409131575898818&rtpof=true&sd=true [...]
Tập huấn tăng cường công tác chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục năm 2023

Tập huấn tăng cường công tác chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục năm 2023

Lượt xem:

Tạo thư mục trong Google Drive: Tại đây Cách chia sẻ link Google Drive: Tại đây Danh sách đăng ký tham gia tập huấn: Tại đây Link Zalo nhóm: https://zalo.me/g/ulbsow407 hoặc quét mã Các đơn vị đăng ký thông tin danh sách người tham gia tập huấn, đến sớm hơn giờ quy định, trang phục gọn gàng, có máy tích xách tay kết nối Internet; Tạo trước 1 thư mục có [...]
Hướng dẫn khai thác sử dụng Trang thông tin điện tử các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Hướng dẫn khai thác sử dụng Trang thông tin điện tử các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Lượt xem:

– Video hướng dẫn sử dụng website mầm non: https://youtube.com/playlist?list=PLs94leeFZvmyO3qt898jyBJwNuk27Gk8K – Video hướng dẫn sử dụng website cấp 1, 2 3: https://youtube.com/playlist?list=PLs94leeFZvmwK85B075D0sHPE0XiurFHT Tài liệu: [...]
TÀI LIỆU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG UBND XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

TÀI LIỆU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG UBND XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

Lượt xem:

1.Tài liệu Trung tâm HTCĐ UBND xã Trường Xuân: 2.Tài liệu Trung tâm HTCĐ UBND xã Nâm N’ Jang: 3.Tài liệu Trung tâm HTCĐ UBND xã Đắk N’Drung: 4.Tài liệu Trung tâm HTCĐ UBND Thị trấn Đức An: 5.Tài liệu Trung tâm HTCĐ UBND xã Nam Bình: 6.Tài liệu Trung tâm HTCĐ UBND xã Thuận Hạnh: 7.Tài liệu Trung tâm HTCĐ UBND xã Thuận Hà: 8.Tài liệu Trung tâm [...]
3. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 (DỰ THẢO)

3. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 (DỰ THẢO)

Lượt xem:

[...]
2. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

2. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Lượt xem:

Link tải về: Click [...]
1. THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ

1. THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ

Lượt xem:

Tải về: Click [...]