Thông tư 04 phê duyệt Kế hoạch thanh tra CP

Thông tư 04 phê duyệt Kế hoạch thanh tra CP

Lượt xem:

[...]
Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 cho các trường MN, TH, THCS và các cơ sở giáo dục ngoài công lâpj trên địa bàn huyện Đắk Song

Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 cho các trường MN, TH, THCS và các cơ sở giáo dục ngoài công lâpj trên địa bàn huyện Đắk Song

Lượt xem:

Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 cho các trường MN, TH, THCS và các cơ sở giáo dục ngoài công lâpj trên địa bàn huyện Đắk Song [...]
Thông báo kết quả kiểm tra về việc duy trì kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đức An

Thông báo kết quả kiểm tra về việc duy trì kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đức An

Lượt xem:

Thông báo kết quả kiểm tra về việc duy trì kết quả kiểm định chất lượn giáo dục và trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đức An. [...]
Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, tăng thay cho giáo viên; chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐCP của Chính phủ

Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, tăng thay cho giáo viên; chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐCP của Chính phủ

Lượt xem:

Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, tăng thay cho giáo viên; chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐCP của Chính phủ; chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐCP của Chính phủ;chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo và học sinh [...]
Tài liệu tập huấn xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử

Tài liệu tập huấn xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/1o7sFMNLG2RujFuWN6y7K_1yLpa_ZWvtJ/view?usp=sharing Mật khẩu giải nén tại phụ lục Công văn đôn đốc tăng cường xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử; báo cáo hiện trạng sức khỏe CSDL ngành ngày 23/11/2023. Tài liệu tập huấn ngày 28/11/2023 gửi thầy cô, mật khẩu giải nén tại phụ lục Công văn đôn đốc tăng cường xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử; báo cáo hiện [...]
Tài liệu tập huấn Xóa mù chữ

Tài liệu tập huấn Xóa mù chữ

Lượt xem:

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TẬP HUẤN XÓA MÙ CHỮ hoặc tải liệu tập huấn Xóa mù chữ: tại đây [...]
BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018-2023: TRƯỜNG TH LÊ ĐÌNH CHINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018-2023: TRƯỜNG TH LÊ ĐÌNH CHINH

Lượt xem:

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song [...]
Triển khai Tập huấn hướng dẫn CBQL, GV, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS

Triển khai Tập huấn hướng dẫn CBQL, GV, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS

Lượt xem:

Triển khai Tập huấn hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ Văn, GDCD, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS. Thầy cô tải tài liệu dưới đây: Tài liệu tập huấn tích hợp LTCM,ĐĐ, LS vào các môn học [...]
BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018-2023: TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018-2023: TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Lượt xem:

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song [...]
Tư liệu tuyên truyền phòng bệnh tay chân miệng

Tư liệu tuyên truyền phòng bệnh tay chân miệng

Lượt xem:

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song   [...]
Thông tư 12/2023 Bãi bỏ một số thông tư do BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư 12/2023 Bãi bỏ một số thông tư do BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Lượt xem:

Thông tư 12/2023 Bãi bỏ một số thông tư do BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục. [...]
Trang 1 / 3123 »