Tài liệu tập huấn xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử

Tài liệu tập huấn xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/1o7sFMNLG2RujFuWN6y7K_1yLpa_ZWvtJ/view?usp=sharing Mật khẩu giải nén tại phụ lục Công văn đôn đốc tăng cường xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử; báo cáo hiện trạng sức khỏe CSDL ngành ngày 23/11/2023. Tài liệu tập huấn ngày 28/11/2023 gửi thầy cô, mật khẩu giải nén tại phụ lục Công văn đôn đốc tăng cường xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử; báo cáo hiện [...]
Tài liệu tập huấn Xóa mù chữ

Tài liệu tập huấn Xóa mù chữ

Lượt xem:

TÀI LIỆU PHỤC VỤ TẬP HUẤN XÓA MÙ CHỮ hoặc tải liệu tập huấn Xóa mù chữ: tại đây [...]
BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018-2023: TRƯỜNG TH LÊ ĐÌNH CHINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018-2023: TRƯỜNG TH LÊ ĐÌNH CHINH

Lượt xem:

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song [...]
Triển khai Tập huấn hướng dẫn CBQL, GV, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS

Triển khai Tập huấn hướng dẫn CBQL, GV, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS

Lượt xem:

Triển khai Tập huấn hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ Văn, GDCD, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS. Thầy cô tải tài liệu dưới đây: Tài liệu tập huấn tích hợp LTCM,ĐĐ, LS vào các môn học [...]
BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018-2023: TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018-2023: TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Lượt xem:

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song [...]
Tư liệu tuyên truyền phòng bệnh tay chân miệng

Tư liệu tuyên truyền phòng bệnh tay chân miệng

Lượt xem:

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song   [...]
Thông tư 12/2023 Bãi bỏ một số thông tư do BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư 12/2023 Bãi bỏ một số thông tư do BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Lượt xem:

Thông tư 12/2023 Bãi bỏ một số thông tư do BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục. [...]
Minh chứng đánh giá Chuyển đổi số năm học 2022-2023

Minh chứng đánh giá Chuyển đổi số năm học 2022-2023

Lượt xem:

Các cơ sở giáo dục hoàn thiện đầy đủ dự thảo và minh chứng theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời xây dựng đề cương cụ thể hóa minh chứng theo mẫu Excel dưới đây. Minh chứng nhóm 1: Dạy học Minh chứng nhóm 2: Quản trị cơ sở giáo dục Ví dụ minh chứng cho tiêu chí 2.4: Mức độ triển [...]
Quy trình nhập số liệu Sóng máy tính cho em trên CSDL ngành

Quy trình nhập số liệu Sóng máy tính cho em trên CSDL ngành

Lượt xem:

[...]
Thông báo tài khoản họp hiệu trưởng trực tuyến thống nhất số liệu đội ngũ

Thông báo tài khoản họp hiệu trưởng trực tuyến thống nhất số liệu đội ngũ

Lượt xem:

Thông báo tài khoản họp hiệu trưởng trực tuyến thống nhất số liệu đội ngũ ngày 17/4/2023, test link vào lúc 10h00, cả 3 cấp cùng bắt đầu làm việc từ 14h00. Cấp Mầm non, cấp tiểu học và Trung học cơ sở: https://us05web.zoom.us/j/9698208281?pwd=SjRLTzBuSDYyTlRSZEFORXRVeGgzQT09 ID: 969 820 8281; MK: 12345678 https://drive.google.com/drive/folders/1PXSd7gdTDr7Dj3D8-Fq46gxp7uR3EBD8?usp=share_link [...]
MINH CHỨNG CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CÔNG KHAI

MINH CHỨNG CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CÔNG KHAI

Lượt xem:

[...]
Dấu ấn thi IOE, VIOLYMPIC cấp quốc gia 2022-2023

Dấu ấn thi IOE, VIOLYMPIC cấp quốc gia 2022-2023

Lượt xem:

Kết quả cấp tỉnh Violympic: Tải về tại đây: CN cấp tỉnh; cấp huyện tải về tại đây. Kết quả cấp tỉnh IOE: Tải về tại đây Cấp huyện: Tại đây Video có hướng dẫn tạo báo cáo IOE kèm link, kính nhờ quý thầy cô, thông báo đến đơn vị nộp báo cáo đúng quy định của BTC quốc gia để đảm bảo kết quả thi cho các em học sinh [...]
Trang 1 / 212 »