Thông báo kết quả Violympic cấp tỉnh và đăng ký thi cấp quốc gia năm học 2022-2023

Thông báo kết quả Violympic cấp tỉnh và đăng ký thi cấp quốc gia năm học 2022-2023

Lượt xem:

Link: Phòng Giám sát 07 Violympic Quốc Gia ngày 9/4/2023: Click vào link hoặc https://zoom.us/j/95579266589?pwd=NG4rRTQ5T0JaREkrWGxEOTczN1QxUT09 Meeting ID: 955 7926 6589 Mật khẩu: 767340.   Link: Phòng Giám sát 03 Violympic Quốc Gia ngày 9/4/2023 https://zoom.us/j/91452096542?pwd=cjRsbGt6ZXNBcmNZRDRWNWdiUE1oUT09 Meeting ID: 914 5209 6542 Passcode: 810629   (Lấy mã thi) Copy link này vào trình duyệt để lấy mã ca thi ngày 9/4/2023: https://violympic.vn/ma-de-thi-quoc-gia ———————————————————————————————————————————————————————————- PGD Hướng dẫn kỳ thi cấp quốc gia: tại đây [...]