TỈNH ĐOÀN ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Lượt xem:

Đọc bài viết

 Chiều ngày 09/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung Ương Đảng khóa XII và  thông báo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, cho các đồng chí Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, cán bộ Tỉnh đoàn và cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện, thị và tương đương.

Quang cảnh Hội nghị

   Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Đoàn Vă n Kỳ, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị Quyết số 18, 19, 20,21 về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới.

Báo cáo viên quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, khóa XII

   Sau khi tiếp thu các nội dung của Hội nghị, các đại biểu tham gia hội nghị lần này sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tại cơ sở trong thời gian đến, là cầu nối đưa Nghị quyết đến với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

   Tại Hội nghị lần này, đồng chí Châu Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cũng đã thông tin nhanh cho các đại biểu về kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

                                                      Tin, ảnh: Cao Sáng