Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT 15/06/2023 Thông tư, Thông tư 12/2023 Bãi bỏ một số thông tư do BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Luật số 10.2022.qh15, thực hiện dân chủ ở cơ sở 01/10/2022 Luật, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Quyết định 2509/QĐ-BGDĐT Danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc 31/08/2022 Quyết định, Quyết định 2509/QĐ-BGDĐT Danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc
Luật số: 25/2018/QH14 12/06/2018 Luật, Luật tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018
Luật số 36-2018, Phòng chống tham nhũng 01/03/2018 Luật, Luật số 36-2018, Phòng chống tham nhũng
Thông tư số 36-TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư, Ban hành quy chế thực hiện công khai đối cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Luật kế toán 2015 01/01/2015 Luật, Luật kế toán 2015
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên