Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT 15/06/2023 Thông tư, Thông tư 12/2023 Bãi bỏ một số thông tư do BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Thông tư số 36-TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư, Ban hành quy chế thực hiện công khai đối cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên