Thông tư 12/2023 Bãi bỏ một số thông tư do BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/06/2023
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư 12/2023 Bãi bỏ một số thông tư do BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Xem văn bản Xem Online
Tải về