MÃ SỐ CA THI CẤP QUỐC GIA IOE NĂM HỌC 2022-2023

MÃ SỐ CA THI CẤP QUỐC GIA IOE NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Quyết định công nhận IOE cấp tỉnh năm học 2022-2023. PGD Hướng dẫn kỳ thi cấp quốc gia Tại đây và các quy định tại: https://ioe.vn/. Các đơn vị lưu ý nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng và thành viên, phân công giám sát. Lấy mã ca thi: Đã gửi email cho quản trị viên hoặc cán bộ quản lý địa điểm thi là Chủ tịch hội đồng thi IOE cấp [...]