MÃ SỐ CA THI CẤP QUỐC GIA IOE NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quyết định công nhận IOE cấp tỉnh năm học 2022-2023.

PGD Hướng dẫn kỳ thi cấp quốc gia Tại đây và các quy định tại: https://ioe.vn/. Các đơn vị lưu ý nhiệm vụ Chủ tịch hội đồng và thành viên, phân công giám sát.

Lấy mã ca thi: Đã gửi email cho quản trị viên hoặc cán bộ quản lý địa điểm thi là Chủ tịch hội đồng thi IOE cấp quốc gia, mọi thắc mắc liên hệ 0905067877. Hội đồng thi làm việc nghiêm túc, chúc các em thành công trong cuộc thi! 

Biên bản Hội đồng thi cấp quốc gia PGD Đắk Song lưu hồ sơ, biên bản gốc tại đơn vị địa điểm thi:

– Các đơn vị tự nộp online tại ioe.vn. kí hiệu file: PGDDS_truong_IOEQG2023.pdf hoặc PGDDS_truong_IOEQG2023.jpeg

-Nộp về PGD email: vtcom08@gmail.com (gồm 2 file: tất cả biên bản ca thi trong 1 file PDF, tất cả biên bản ca thi trong 1 file ảnh (dạng JPEG/PNG) không nén, link quay video tải lên google drive chế độ Công khai, rút gọn link đặt tại dòng dưới cùng danh sách biên bản thi. Thời gian trước 10h00 ngày 8-10/4/2023. Trân trọng!

Hướng dẫn file và link video: Phần trên biên bản ca thi, phần dưới là link. mỗi ca 1 biên bản riêng, 1 link riêng. 1 file dưới dạng PDF và 1 File dưới dạng JPEG.

 

—————————————————————————————————————————

MÃ SỐ CA THI CẤP QUỐC GIA

Mã số ca Thi Cấp Quốc gia (ngày 07/04/2023 – 07/04/2023) sẽ được sử dụng chung cho các khung giờ thi trong ca thi tương ứng.

Ví dụ: Mã số ca thi 1 sẽ áp dụng cho tất cả các khối lớp, khung giờ thi trong Ca thi 1 .

Học sinh phải nhập đúng mã số ca thi mới truy cập dược bài thi.

* Đã đăng ký tổ chức kỳ thi cho các khối lớp [ 4, 5, 8, 9 ]

  1. Sau khi tạo mã ca thi thành công, hệ thống sẽ tự động gửi mã ca thi vào tài khoản quản lý, mã ca thi này chỉ dùng riêng cho toàn bộ các trường đăng ký thi thuộc địa bàn.Phòng GD&ĐT chủ quản/ thông báo đúng mã ca thi cho các Hội đồng thi.
  2. Thông tin liên hệ của Người quản lý cấp Phòng gồm ( tên, email, số điện thoại ) sẽ được hệ thống tự động hiển thị trong tài khoản của giáo viên quản trị cấp trường để giáo viên tại Hội đồng thi liên hệ.
  3. Với các khối lớp Phòng GD&ĐT không đăng ký tổ chức thi, học sinh sử dụng mã ca thi hiển thị trong tài khoản Giáo viên để vào thi.
STT Ca thi Ngày thi Khối lớp Mã số ca thi
1 Ca Buổi Sáng 07/04/2023 4, 5, 8, 9 101b460a121

———————————————————————–

MÃ SỐ CA THI CẤP QUỐC GIA

Mã số ca Thi Cấp Quốc gia (ngày 07/04/2023 – 07/04/2023) sẽ được sử dụng chung cho các khung giờ thi trong ca thi tương ứng.

Ví dụ: Mã số ca thi 1 sẽ áp dụng cho tất cả các khối lớp, khung giờ thi trong Ca thi 1 .

Học sinh phải nhập đúng mã số ca thi mới truy cập dược bài thi.

* Đã đăng ký tổ chức kỳ thi cho các khối lớp [ 4, 5, 8, 9 ]

  • Sau khi tạo mã ca thi thành công, hệ thống sẽ tự động gửi mã ca thi vào tài khoản quản lý, mã ca thi này chỉ dùng riêng cho toàn bộ các trường đăng ký thi thuộc địa bàn.Phòng GD&ĐT chủ quản/ thông báo đúng mã ca thi cho các Hội đồng thi.
  • Thông tin liên hệ của Người quản lý cấp Phòng gồm ( tên, email, số điện thoại ) sẽ được hệ thống tự động hiển thị trong tài khoản của giáo viên quản trị cấp trường để giáo viên tại Hội đồng thi liên hệ.
  • Với các khối lớp Phòng GD&ĐT không đăng ký tổ chức thi, học sinh sử dụng mã ca thi hiển thị trong tài khoản Giáo viên để vào thi.
  • Quản trị các trường chịu trách nhiệm thực hiện rà soát, đăng ký ID học sinh tham trước 15h30 ngày 5/4/2023 mọi chậm trễ các đơn vị tự chịu trách nhiệm (tham khảo 1tham khảo 2)
  • Nghiên cứu hướng dẫn: https://ioe.vn/cong-van/2933
  • Các đơn vị Đảm bảo các yêu cầu của BTC cuộc thi cấp quốc gia, chuẩn bị biên bản, cơ sở vật chất, nhắc nhở học sinh,….
STT Ca thi Ngày thi Khối lớp Mã số ca thi
1
Ca
Buổi Sáng 07/04/2023
4, 5, 8, 9
101b460a121
Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Ca thi Lớp dự thi
08:00
08:30
Ca
5, 8, 11
09:00
09:30
Ca
4, 9