MÃ SỐ CÁC CA THI IOE CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐƠN VỊ: CÁC HỘI ĐỒNG THI IOE CẤP TỈNH, ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

STT Ca thi Ngày thi Khối lớp Mã ca thi
1 Ca 1 Buổi Sáng 29/02/2024 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5656d822111
2 Ca 2 Buổi chiều 29/02/2024 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 602276d0112
3 Ca 3 Buổi Sáng 01/03/2024 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  a1dc0f88113
4 Ca 4 Buổi Sáng 02/03/2024 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  34f15ff3114

LỊCH THI CẤP TỈNH

Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Ca thi Lớp dự thi
07:30 08:00 Ca 1 8, 5
08:30 09:00 Ca 1 3, 7
09:30 10:00 Ca 1 4, 9
10:30 11:00 Ca 1 6
13:30 14:00 Ca 2 5, 8
14:30 15:00 Ca 2 3, 7
15:30 16:00 Ca 2 4, 9
16:30 17:00 Ca 2 6
07:30 08:00 Ca 3 5, 8
08:30 09:00 Ca 3 3, 7
09:30 10:00 Ca 3 4, 9
10:30 11:00 Ca 3 6
07:30 08:00 Ca 4 5, 8
08:30 09:00 Ca 4 3, 7
09:30 10:00 Ca 4 4, 9
10:30 11:00 Ca 4 6