ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 28/8/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song, Đồng chí Ngô Đức Trọng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cho 04 giáo viên cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Thầy giáo Lê Văn Diện giáo viên trường THCS Nguyễn Tất Thành giữ chức vụ Phó HT trường THCS Nguyễn Tất Thành;

Cô giáo Phan Thị Tùy giáo viên trường TH Chu Văn An điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó HT trường TH Lê Văn Tám;

Cô giáo Lê Thị Thu Hoài giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường TH Võ Thị Sáu;

Cô giáo Phạm Thị Vinh giáo viên trường MN Hoa Mai điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường MN Vành khuyên.

Kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ở vai trò mới, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện nhà.

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song