THÔNG BÁO LỊCH CA, MÃ THI, HOÀN THÀNH BÁO CÁO IOE CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông báo nộp biên bản ca thi IOE cấp tỉnh: Hiện nay PGD đã nhận đủ kết quả thi Excel, yêu cầu các đơn vị nôp biên bản thi của mình theo mẫu: Mỗi khối là 1 ca thi một biên bản riêng, có xác nhận tại đơn vị là trường Tiểu học hoặc Trung học cơ sở ký xác nhận, giám sát, giám thị, mẫu lấy tại trang ioe.vn hoặc tại đây, chụp hoặc scan  file gửi về mail trước 10h ngày 7/3/2023, email nhận: vvn.thiemdng@gmail.com, định dạng JPEG/PNG theo quy định của BTC IOE quốc gia ( Không sử dụng file nén) để PGD tổng hợp gửi về hệ thống IOE để xác thực kết quả, đồng thời quản trị IOE tại trường cập nhật biên bản lên hệ thống online thông qua ID của giáo viên tiếng anh hoặc quản lý tại trường TH, THCS, (đặt tên Khối_trường, ví dụ: K3_CVA.jpeg). Mọi chậm trễ, liên quan đến kết quả, đơn vị tự chịu trách nhiệm.

——————————————————————————————————————————————————–

THÔNG BÁO LỊCH CA, MÃ THI, BÁO CÁO NỘI DUNG THI IOE CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2022-2023.

  1. Yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện các văn bản liên quan cuộc thi IOE cấp tỉnh năm học 2022-2023.
  2. Thực hiện các nội dung: Biểu mẫu, biên bản, số liệu,… đã thông báo trong nhóm Zalo: Cán bộ QLGD Đắk Song 10:57 ngày 02/3/2023.
  3. Phương thức báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ được hướng dẫn tại đây khi kết thúc ca thi thứ 2 ngày 3/3/2023. Đề nghị các đơn vị phối hợp, theo dõi thực hiện đảm bảo.

3.1.Tải hồ sơ tại đây: Chọn mẫu Báo cáo Phần 2 gửi qua Office ký số về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06/3/2023

3.2.Tải file này Báo cáo dữ liệu, chỉ nhập kết quả thi vào file tải về gồm: điểm, thời gian gửi lại file trực tiếp về Email: vvn.thiemdng@gmail.com trước 17h ngày 03/3/2023.

Mã ca thi 1,2 đã kết thúc. Mã bổ sung ca 3: 065cf656113