SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM MÔN ÂM NHẠC CẤP TIỂU HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 22/12/2023 thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của PGD&ĐT huyện Đắk Song. Trường TH Nguyễn Viết Xuân đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cụm môn Âm nhạc. Trong buổi sinh hoạt có sự tham gia của Lãnh đạo PGD&ĐT, chuyên môn của các trường và giáo viên môn Âm nhạc trong toàn huyện về dự. Buổi sinh hoạt chuyên môn đã diễn ra thành công tốt đẹp, các tiết học diễn ra sôi nổi học sinh hào hứng tham gia các hoạt động học …

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song