Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

NHÌN KẾT QUẢ, NGHĨ THÊM
Chúc mừng đội tuyển Đắk Song
Xếp nhì toàn tỉnh mà lòng thấy vui
Thứ hạng luôn giữ không lui
Cá nhân nhì nhât tổng thời chưa cao
Năm sau quyết tâm vượt rào
Phải họp thống nhất chớ xao lãng phần
Phòng định hướng, trường cách tân
Giáo viên, lãnh đạo phải cân nhắc nhiều
Tạo nguồn, chọn đúng mục tiêu
Cũng cần đãi ngộ là điều quan tâm
Tham mưu sếp huyện đúng tầm
Bội thu mùa quả ta cầm chắc tay
Giáo dục huyện mấy năm nay
Đã nhiều khởi sắc, vận may đang mời
Đầu tư đồng bộ, kịp thời
Đắk Song bền vững sân chơi nhân tài
Thứ Ba, 16h23, 28.3.2023.