Khẩn: Thông báo nộp biên bản thi IOE và Violympic cấp quốc gia năm 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đã hết hạn nộp biên bản ioe, violympic từ hôm qua 10/4/2022, đề nghị các đơn vị:

-Chưa nộp biên bản ioe và violympic, nộp biên bản chưa kèm link ioe thì nộp biên bản có link, nộp gấp trong sáng nay 11/4/2023.

(HD biên bản ioe: https://pgddaksong.edu.vn/dau-an-thi-ioe-violympic-cap-quoc-gia.html)

-Đơn vị đã hoàn thành rồi xin cảm ơn, đề nghị giáo viên rà soát biên bản tải về tại đây.

-Hết cuối buổi sáng nay trước 13h30 đơn vị nào không có biên bản, PGD chỉ gửi biên bản đã nhận được cho BTC, mọi kết quả các đơn vị tự chịu trách nhiệm, đồng thời PGD sẽ có biên bản nhắc nhở các nội dung báo cáo khác đối đơn vị thường xuyên chậm xử lý. Trân trọng!

Chỉ gửi qua mail: vtcom08@gmail.com nhận biên bản Violympic; mail: vvn.thiemdng@gmail.com nhận biên bản IOE.

THỐNG KÊ NỘP BIÊN BẢN