Danh sách học sinh đăng ký thi tiếng Anh trên internet (IOE) cấp tỉnh năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Khẩn trước 15h00 ngày 27/02/2023

Phần 1. Trước khi tham gia thi

B1. Đăng ký Danh sách thí sinh đăng ký dự thi IOE cấp tỉnh năm học 2022-2023, được chiết xuất thông tin từ danh sách thí sinh đã được giáo viên phụ trách ở mỗi trường đăng ký thành công trên trang thi IOE (theo Mẫu 01 gửi kèm).

  • Nhập đúng Sheet danh sách trực tiếp trên Google sheet tại link: https://tinyurl.com/2moot7uq
  • Gửi email 2 tệp: Danh sách đăng ký file Excel mẫu 1 và Danh sách ký xác nhận của đơn vị về email: vvn.thiemdng@gmail.com (Tải mẫu 1 tại đây).

B2. Thông tin cán bộ tiếp nhận mã số thi cấp tỉnh (họ tên, chức vụ, ĐT, Email cá nhân ghi dòng cuối cùng danh sách đăng ký dự thi IOE cấp tỉnh năm học 2022-2023).

 Phần 2. Sau khi học sinh tham gia thi xong

B1. Ngay sau khi thi xong, các hội đồng thi IOE tỉnh đăng tải đầy đủ biên bản phòng thi và các hồ sơ có liên quan đề nghị công nhận kết quả lên trang thi IOE theo hướng dẫn tại Công văn 06. Lưu trữ các hồ sơ tại đơn vị tổ chức thi để có căn cứ đối chiếu trong trường hợp có khiếu nại, thắc mắc.

B2. Lập danh sách, đồng thời rà soát, tổng hợp chính xác kết quả thi hợp lệ của tất cả các thí sinh dự thi vào 01 tệp tin dữ liệu Excel kết quả thi IOE tỉnh năm học 2022-2023 gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Mẫu 02) tại đây

Kết quả tổng hợp