TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ, ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong không khí hân hoan với những hoạt động chào mừng 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/982 – 20/11/2023). Sáng ngày 9/11/2023 Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, xã Đắk Mol vinh dự đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong niềm phấn khởi, đón chờ giờ phút đầy ý nghĩa.
Quá trình phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tập thể sư phạm nhà trường luôn nổ lực, cố gắng về mọi mặt, dù ngay từ những ngày đầu còn gặp quá nhiều khó khăn và vất vả. Tất cả CBQL, GV, NV trong Nhà trường đều thống nhất nhận thức xây dựng trường chuẩn quốc gia là mục tiêu nằm trong quy hoạch mạng lưới trường lớp để thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2025, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phải nói rằng công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia hết sức vất vả nhất là việc xây dựng CSVC, chất lượng giáo dục toàn diện. Đây là vấn đề không chỉ đòi hỏi sự quyết tâm cao của tập thể sư phạm nhà trường mà đòi hỏi có những biện pháp, giải pháp hết sức cụ thể linh hoạt, sáng tạo. Đặc biệt là sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của UBND huyện Đắk Song, Phòng GDĐT, sự quyết tâm của đảng ủy, chính quyền địa phương, của nhân dân, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.
Có thể nói mỗi năm học đi qua bằng các nguồn lực từ đề án xây dựng của UBND huyện, sự đầu tư CSVC của Phòng GDĐT…, sự tiếp nhận từ các nguồn lực, sự giúp đỡ phụ huynh học sinh và sự quan tâm của đảng bộ nhân dân xã Đắk Mol, trường đã dần dần có được CSVC phục vụ giảng dạy học tập khang trang. Với ý chí tự lực, tự cường, với tinh thần chủ động sáng tạo của tâp thể cán bộ quản lý, giao viên Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia theo thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đã khẳng định được uy tín với các cơ quan quản lý và xã hội về mức độ đạt chuẩn của nhà trường cũng như việc hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương mà Đảng và Nhà nước giao cho.
“Chúc mừng tập thể sư phạm Nhà trường với trái ngọt từ những nổ lực và cố gắng xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song