Tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp Mầm non năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24-26/8/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Song tổ chức tập huấn, lớp thứ nhất với 130 học viên/11 trường Mầm non về bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trên địa bàn huyện để đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục.

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song