Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 21/8/2023 Đoàn kiểm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Đắk Song do ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi kiểm tra, có đầy đủ các thành viên Ban chỉ đạo phổ cập, giáo dục xóa mù chữ cấp huyện Đắk Song, nội dung kiểm tra bao gồm: Thực tế tại địa bàn 2 xã và kiểm tra hồ sơ duy trì phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các xã thị trấn.

 

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song