LỊCH TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC XÃ THỊ TRẤN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dưới đây là lịch tuyên truyền hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến theo công văn 247/PGDĐT ngày 19/4/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch 92/KH-CAH ngày 11/4/2023 của công an huyện, xin gửi quý thầy cô quản lý, giáo viên theo dõi tham dự đúng kế hoạch, trân trọng!